วัน-เวลาทำการ : ทุกวัน 08:00 - 22:00
    น้ำยาบ้วนปาก